Lees de informatieve tekst op deze pagina goed door.

Disclaimer

De website Gokkast24.nl bevat voor het grootste deel content/inhoud die leidt tot het spelen van gokspellen. De aangeboden gokspellen zijn alleen bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder. De gokspellen worden aangeleverd door aangesloten software-exploitanten. U speelt het gokspel dus op de website van de software-exploitant via de website Gokkast24.nl.

  • Gokkast24.nl heeft geen enkele invloed op de werking van de gokspellen en kan dus nooit aansprakelijk zijn voor eventueel geleden schade, in welke vorm dan ook, welke direct of indirect het gevolg zijn van het spelen van deze gokspellen.

Door de website van Gokkast24.nl te bezoeken of het gebruiken en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van deze Website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Gokkast24.nl. Wanneer u deze voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de website van Gokkast24.nl niet te gebruiken.

Algemene voorwaarden

Doel van Gokkast24.nl
Het doel van de website is het aanbieden van gokspelletjes welke online gespeeld kunnen worden.

Aansprakelijkheid
Gokkast24.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op de website of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie op Internet middels koppelingen naar derden vanaf deze website.

Verwijzingen websites van derden
De website van Gokkast24.nl kan door middel van een hyperlink naar andere websites verwijzen. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. Gokkast24.nl is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarna verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat Gokkast24.nl gelieerd is aan de andere website of de inhoud ervan onderschrijft.

Hyperlinks naar websites
De hyperlinks die direct of indirect verwijzen naar websites van goksoftware-exploitanten zijn bedoeld om bezoekers de mogelijkheid te bieden om gokspellen online te kunnen spelen. Gokkast24.nl heeft geen directe affiliatie met deze instellingen. Dit tenzij anders vermeld. Het is wel zo dat als een bezoeker via een hyperlink of flashspel, vanaf de website een betaald spel speelt, Gokkast24.nl hiervoor een financiële vergoeding kan ontvangen.

Nederlands recht van toepassing
Op Gokkast24.nl is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement te Amsterdam.