Verantwoord gokken: zo doe je dat

Gokken is voor veel mensen een leuke vorm van tijdverdrijf. Tenminste, wanneer je dat met mate doet. Casino’s hebben immers een winstoogmerk en daarom is deze hobby geen manier om gemakkelijk geld te verdienen. Ondanks het feit dat ze daar wel degelijk van op de hoogte zijn, is het voor sommige mensen moeilijk om speelgedrag te beperken. Van spanning houden en willen winnen kan risicovol gokgedrag in de hand werken. Verantwoord gokken is dan ook belangrijk om het spel leuk te houden en jezelf tegen eventuele problemen te beschermen.

In dit artikel lees je meer over gokverslavingen en welke instanties zich hiermee, net als met verantwoord gokken bezighouden.

Een gokverslaving ontstaat langzaam maar zeker

Verslaafd aan gokken raak je niet van de ene op de andere dag. Vaak neemt het gokken mondjesmaat toe en voelt het in het begin als fijne ontspanning. In gokken schuilt echter een verslavend element. Merk je dat je steeds vaker een (online) casino bezoekt? Dan moeten de alarmbellen al voorzichtig gaan luiden. Voor je het weet, wordt het bedrag dat je gebruikt steeds groter en kun je mentale problemen en problemen met werk, studie en sociale contacten krijgen.

Wie heeft de grootste kans op een gokverslaving?

Van tevoren is het lastig om te zeggen wie er mogelijk een probleem met gokken krijgt. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is wel gebleken welke factoren een extra risico vormen. Omschrijf je jezelf bijvoorbeeld als impulsief en houd je van spanning? Dan moet je wat meer op je hoede zijn. Datzelfde geldt als je in het verleden als eens een verslavingsprobleem hebt gehad. Bovendien is de kans op gokproblemen meestal groter wanneer je op jongere leeftijd met kansspelen begint.

Online casino’s maken gokken nog toegankelijker

De komst van online kansspelaanbieders heeft nog een schepje bovenop dat risico gedaan. Sinds de legalisering van online casino’s in ons land, in oktober 2021, zijn kansspelen nog toegankelijker geworden. Deelname aan kansspelen wordt zo nog makkelijker, en dat wel 24 uur per dag, 7 dagen per week. Daarnaast is het erg gemakkelijk om online te spelen en doe je dat ook nog eens betrekkelijk anoniem. In Nederland geldt overigens geen beperking aan het aantal casinovergunningen dat wordt uitgegeven, maar gelden er wel erg strenge voorwaarden.

Gok jij verantwoord? Doe een risicotest!

Er bestaan dus verschillende oorzaken voor het ontstaan van een kansspelverslaving. Houd jij van gokken en vraag je jezelf af of je dit nog verantwoord doet? Doe dan een van de vele zelftesten. Wanneer je op internet zoekt naar bijvoorbeeld ‘risicotest gokverslaving’, verschijnen er diverse resultaten, onder andere van Jellinek en SolutionS.  Behalve deze specialisten in verslavingszorg bestaan er ook andere aanbieders van zelftesten.

In Nederland zijn er verschillende instanties die verantwoord gokken stimuleren en jou als speler beschermen. In de rest van dit artikel lees je wat de Kansspelautoriteit (KSA), CRUKS, Loket Kansspel en AGOG zijn en wat ze voor je kunnen betekenen.

De Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit, kortweg dus ook wel KSA genoemd, is een adviesorgaan van de overheid. De KSA is inmiddels al meer dan tien jaar lang de officiële toezichthouder op de kansspelmarkt. In de Wet op de Kansspelen is vastgelegd wat de taken van de KSA zijn. Deze zijn als volgt:

 • Het verstrekken van licenties voor kansspelen.
 • Bevordering van het voorkomen en beperken van kansspelverslaving.
 • Het geven van informatie en voorlichting.
 • Toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving op dit gebied.

De KSA heeft dus een controlerende en regulerende taak. Wie een fysiek of online casino wil openen, vraagt zijn licentie hier aan. De KSA beslist niet alleen over het wel of niet verstrekken daarvan, maar controleert ook streng op de naleving van de regels door de vergunninghouders. En heb jij als gokker het gevoel dat je bij een casino benadeeld bent? Dan kun je bij de KSA aan de bel trekken.

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS)

CRUKS is een register dat in oktober 2021 in het leven werd geroepen. Dit om spelers te beschermen die op afstand spelen. CRUKS is onderdeel van de nieuwe Wet Kansspelen op Afstand. In dit register worden spelers opgenomen die -meestal tijdelijk- niet willen of mogen spelen. Je kunt dus op eigen initiatief in het register terechtkomen, maar ook door tussenkomst van iemand anders.

Hoe kom je in CRUKS terecht?

Opgenomen worden in het CRUKS register kan op drie verschillende manieren:

 1. Je hebt vastgesteld dat het je niet lukt om verantwoord te gokken en schrijft jezelf op de website van de KSA in voor CRUKS.
 2. Een andere persoon, bijvoorbeeld een vriend of familielid, schrijft je in.
 3. Een fysiek of online casino vermoedt risicovol spelgedrag en meldt je aan.

Wanneer jij niet degene bent die de melding doet, voert de KSA eerst grondig onderzoek uit. Pas daarna word je eventueel opgenomen in CRUKS. Eenmaal geregistreerd, kun je bij geen enkel casino meer spelen. Een registratie geldt voor een periode van minimaal zes maanden.

Jezelf bij CRUKS laten registreren noemen we ook wel zelf-uitsluiting. Verschillende onderzoeken bevestigen dat dit een effectieve manier is om een gokverslaving te voorkomen of om de omvang daarvan te beperken. De registratie kan dus een preventieve werking hebben of onderdeel uitmaken van de aanpak van een bestaand probleem.

De verantwoordelijkheid van vergunninghouders

In de wet staat dat vergunninghouders (casino’s) eveneens zorgplicht dragen. Dat betekent in de eerste plaats dat deze jou moet informeren over de mogelijke risico’s. Ook moeten casino’s jouw speelgedrag monitoren en maatregelen nemen wanneer ze vermoeden dat er van verantwoord gokken geen sprake meer is.

Loket Kansspel

Heb je het gevoel dat het al de verkeerde kant opgaat? Toen online casino’s in oktober 2021 legaal werden in ons land, opende tegelijkertijd het Loket Kansspel. Dit is een hulpverlenende instantie waar je zelf, maar ook personen uit je omgeving terecht kunnen in het geval van gokproblemen. Loket Kansspel is 24 uur per dag, 7 dagen per week zowel telefonisch als per chat te bereiken. Wanneer je contact opneemt, krijg je een gediplomeerd specialist te spreken. Hij of zij kan professionele begeleiding bieden, maar ook doorverwijzen naar hulpinstanties in de omgeving.

AGOG

Binnen Nederland is stichting AGOG de grootste zelfhulporganisatie voor gokverslaafden. Ook familie, vrienden en andere personen uit de omgeving van een persoon met problematisch gokgedrag kunnen bij AGOG terecht. AG staat voor Anonieme Gokkers en is gebaseerd op de Amerikaanse Gamblers Anonymous. OG staat voor Omgeving Gokker. Er worden dus twee groepen onderscheiden. AG en OG helpen bij het stoppen met gokken en het op een andere manier invullen van het dagelijks leven.

AGOG is actief in heel Nederland en groepen komen wekelijks samen. De kosten voor deelname zijn zeer beperkt. In tegensstelling tot de Alcoholics Anonymous (AA) en Gamblers Anonymous heeft AGOG geen christelijke basis.  Dat maakt de organisatie toegankelijk voor iedereen.

Software waarmee je online gokken onmogelijk maakt

Tot slot kun je jezelf ook met bepaalde software beschermen tegen overmatig gokken. Door deze op je apparaat te installeren, kun je geen gebruik meer maken van online kansspelen. De software blokkeert de internettoegang voor alle online casino’s. Om jezelf optimaal te beschermen, installeer je het op al je apparaten.

Tot de bekendste software behoren Gamban, Gamblock, Betblocker, Betfilter en Freedom. Een enkele is gratis, voor de meeste betaal je een maandelijks bedrag. Doorgaans zijn de prijzen zeer scherp. Vergelijk de software met elkaar om te bepalen welke het beste bij jouw situatie past.

Extra tips voor verantwoord gokken

Na het lezen van dit artikel ben je op de hoogte van de instanties en autoriteiten die je kunnen helpen bij het behouden van gezond spelgedrag en het aanpakken van risicovol spelgedrag. Bekijk je gokgedrag kritisch en grijp in wanneer je het gevoel hebt dat je zelf de controle niet meer hebt. Hieronder lees je enkele tips die je helpen bij verantwoord gokken:

 • Hanteer een bepaald spelbedrag en houd je daaraan.
 • Realiseer je dat je zelf geen invloed hebt op het spel en dat het waarschijnlijker is dat je geld verliest dan dat je wint.
 • Heb je het gevoel dat je niet meer verantwoord kunt gokken? Beperk dan de mogelijkheden voor jezelf, bijvoorbeeld door het installeren van software op je computer.
 • Praat met anderen over je gokgedrag en schroom je niet om hulp te zoeken.